Skip to content

Někdy přijdou právníci vhod

1 rokem ago

484 words

Je běžné, že ve chvíli, kdy se člověk dostane do rukou právníků a do mašinérie zvané soudní proces, není tomuto moc co závidět. Protože v takovém případě hrozí nejednou buď zkažený život, nebo zdánlivě nekonečné tahanice s úmyslem dobrat se svých nezadatelných práv. A ať už se člověk domáhá svých nároků nebo jsou cizí nároky vymáhány na něm, není o co stát.
kufr v hale

Ovšem i výjimky existují. Třeba takoví právníci, jejichž oborem je náhrada za zpožděný let a vše, co s touto souvisí. Ti mohou prokázat člověku neocenitelné služby ve chvílích, kdy se tento domáhá svých nároků, jež se mu pokouší nějaký ten letecký dopravce upřít.

Tedy finanční kompenzace v případě, kdy je let opožděn natolik citelně, že se na něj vztahuje evropská regulace EC 261/2004. Regulace, která pasažérovi zpožděného letu skýtá nárok na odškodné, jež může v závislosti na délce zpoždění a vzdálenosti mezi počátkem a koncem cesty dosáhnout až vcelku příjemných šesti set eur.

Aby se člověk nároku na tuto částku dočkal, musí být splněny následující podmínky:

Jak již zaznělo, musí být let náležitě opožděn.

Na vině tomuto zpoždění musí být letecký dopravce sám.

Musí jít o let operovaný leteckou společností sídlící v Evropské unii, Norsku či Švýcarsku nebo na Islandu, respektive musí jít o let v rámci tohoto území nebo z některé z těchto zemí mimo uvedený prostor.

Ovšem i když tomu tak je, nejednou se člověk sám domáhá onoho odškodnění marně. Protože s ním letecká společnost ve snaze ‚ušetřit‘ nekomunikuje, nebo se vymlouvá na situace, kvůli nimž zpožděné pasažéry odškodňovat nemusí, jako jsou

špatné počasí

přírodní katastrofa

bezpečnostní situace

omezení letového provozu

nebo stávka zaměstnanců třetí strany
nával v hale

A právě v takové situaci přijdou specializovaní právníci vhod. Protože ti jsou nejednou těmi jedinými, kdo mohou zjednat nápravu, a to klidně i soudní cestou. Protože je to jejich každodenní chleba a oni tak vědí, jak konat, a bývají úspěšní. A navíc nabízejí podmínky, v nichž poškozený nemůže na jejich službách tratit.

S takovými právníky je radost mít co do činění. Nemyslíte?